15.3.2009

Lex Nokian ongelmat pähkinänkuoressa

Urkintalaki Lex Nokia hyväksyttiin eduskunnassa, presidentti Halonen allekirjoitti sen ja laki astuu voimaan 1. 6. tänä vuonna. Piraattipuolue on valmistellut laista puolueen hallituskokouksessa hyväksytetyn analyysin, jonka ydinkohtia ovat mm. seuraavat lainaukset:

"Laki on tarpeeton siltä osin, kuin se koskee yrityssalaisuuksien
vuotamisen estämistä ja selvittämistä. Tässä tarkoituksessa Lex
Nokialla on tuskin enempää tehoa kuin surullisenkuuluisalla
"lapsipornografian" "estolailla"."

"Lain yhteisötilaajia koskevat valtaoikeudet ovat valitettavan
epämääräisiä siihen nähden, kuinka monenlaisiin tarkoituksiin
yhteisötilaajien verkkoja käytetään, eli esimerkiksi aivan
tavanomaiseen vapaa-ajan netinkäyttöön."

"Koska yhteisötilaaja vertautuu verkkonsa käytön monipuolisuuden osalta
usein teleyritykseen, ei yhteisötilaajille ole perusteltua säätää
olennaisesti teleyrityksiä suurempia valtaoikeuksia tunnistamistietojen
seurantaan."

"Lain 20 §:ssä tuodaan kokonaan uutena asiana teleyrityksille ja
yhteisötilaajille oikeus tutkia viestien sisältöä tietyissä
tapauksissa, esimerkiksi "viestin lähettäjän tai viestin vastaanottajan
viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi". Tämä on jälleen yksi
lakiehdotukseen sisältyvä epätarkka määritelmä. Ministeritason
väitteet siitä, että laki jopa edistäisi ihmisten yksityisyyden suojaa,
ovatkin naurettavia."

"Lain vaikutuksia on vaikea ennakoida, koska se on varsin
tulkinnanvarainen. Voi olla, ettei se aiheuta mitään ylilyöntejä.
Toisaalta voi olla, että sen monitulkintaisuus johtaa yleiseen kontrollin
kiristymiseen verkon käytön osalta monilla elämänaloilla."

"Ei ole lainkaan mahdoton skenaario, että tekijänoikeuslobbarit
pyrkisivät Lex Nokian avulla painostamaan yhteisötilaajia puuttumaan
tekijänoikeusloukkauksiin, tai että lain voimaantulon jälkeen
pyrittäisiin ajamaan lakia hyväksikäyttäen entistä tiukempia
tekijänoikeuslakeja."

Koko analyysi on luettavissa täältä.

Laki on ongelmallinen, siitä ei ole kysettäkään. Toivottavasti tulevaisuus ei ole synkimpien uhkakuvien kaltainen lain hyödyntämisen osalta.

0 kommenttia :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...